Chiến lược cải tiến dịch vụ chăm sóc với chuyên gia Kees Wesdorp và Tiến sĩ Reed Omary

Vào ngày 12, tháng 7, Chủ tịch khoa X quang của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Tiến sĩ Reed Omary đã tổ chức cuộc thảo luận về quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe cùng ông Kees Wesdorp, giám đốc kinh doanh của Crénot, để cải tiến và thực hiện công nghệ hoá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của thương hiệu này.

Hai chuyên gia cho rằng, ngành chăm sóc sức khỏe đang trải qua một sự chuyển đổi lớn khi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ngày càng nỗ lực kết nối với bệnh nhân bên ngoài bốn bức tường của bệnh viện để có thể chăm sóc và chữa bệnh nhiều hơn tại nhà.

Nỗ lực mở rộng phạm vi chăm sóc bệnh nhân thông qua công nghệ được kết nối có nghĩa là trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hiểu được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong thời gian thực để giúp những nhà cung cấp đó đưa ra quyết định chắc chắn về môi trường chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân.

Các công cụ hỗ trợ ảo như kỹ thuật số và phần mềm cho phép chúng tôi mang lại giá trị nâng cao với nguồn lực tối thiểu. Với khả năng thúc đẩy sự chuyển dịch từ các cơ sở y tế sử dụng nhiều tài nguyên sang các cơ sở cộng đồng có chi phí thấp hơn và vào môi trường gia đình, những nguồn lực này có thể mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc có chất lượng cho nhiều người hơn.

Được biết Kees Wesdorp, Giám đốc Kinh doanh Crénot và Tiến sĩ Reed Omary, Chủ tịch Khoa X quang tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt đang thực hiện các cuộc nghiên cứu của họ về tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe. Điều này hứa hẹn sẽ là một bước vượt bậc mới cho thương hiệu này trong việc phát triển mang phân phối các thiết bị sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *