Cân điện tử sức khoẻ cao cấp Crenot Gofit X6 PRO

1.550.000 

ĐO VÀ PHÂN TÍCH 17 CHỈ SỐ CƠ THỂ
MÀN HÌNH 8-IN-1
KIỂM TRA NHỊP TIM VÀ ĐƯA RA BÁO CÁO HÌNH THỂ TỨC THÌ
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
DỄ DÀNG KẾT NỐI & TỰ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU LÊN APP
NGƯỜI DÙNG KHÔNG GIỚI HẠN